27 Avgust

SEPTEMBARSKI ROK ZA ISPITE NA ELS-u - Utorak, Avgust 27, 2019 - 14:47
Odbrana završnog master rada Lejle Hošić - Utorak, Avgust 27, 2019 - 10:40

26 Avgust

Odbrana završnog master rada Emine Veljović - Ponedeljak, Avgust 26, 2019 - 15:03

22 Avgust

Odbrana zavrsnog master rada Jasmine Karabegović  - Četvrtak, Avgust 22, 2019 - 16:39

21 Avgust

Odbrana zavrsnog master rada: Kerim Lojo - Srijeda, Avgust 21, 2019 - 16:32
Odbrana zavrsnog master rada: Hakan Atli - Srijeda, Avgust 21, 2019 - 16:29
Odbrana zavrsnog master rada: Azra Bunjo - Srijeda, Avgust 21, 2019 - 16:26
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja - Srijeda, Avgust 21, 2019 - 09:34

20 Avgust

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja - Utorak, Avgust 20, 2019 - 10:22

15 Avgust

Odbrana zavrsnog diplomskog rada Omera Ahmetagića - Četvrtak, Avgust 15, 2019 - 09:42
Odbrana završnog diplomskog rada Dine-Aine Zukić - Četvrtak, Avgust 15, 2019 - 09:33
Odbrana završnog diplomskog rada Esme Bilajac - Četvrtak, Avgust 15, 2019 - 09:30

09 Avgust

Odbrana završnog master rada Belme Babić - Petak, Avgust 9, 2019 - 16:44
Odbrana završnog master rada- Fatma Nur Tiftik - Petak, Avgust 9, 2019 - 16:17
Odbrana doktorske disertacije- Šejma Aydin - Petak, Avgust 9, 2019 - 14:47

05 Avgust

The Final schedule for the Make up exam - Ponedeljak, Avgust 5, 2019 - 16:13

01 Avgust

Odbrana zavrsnog diplomskog rada Amine Drkić - Četvrtak, Avgust 1, 2019 - 10:04
Odbrana zavrsnog diplomskog rada Nedžle Greda - Četvrtak, Avgust 1, 2019 - 10:00

31 Juli

Odbrana zavrsnog diplomskog rada Mirze Selimovica - Srijeda, Juli 31, 2019 - 15:29

30 Juli

Kurban Bajram, odluka o neradnim danima - Utorak, Juli 30, 2019 - 15:03

26 Juli

Odbrana zavrsnog master rada Lejle Hodžić - Petak, Juli 26, 2019 - 16:15
Academic Calendar 2019-2020 is ready - Petak, Juli 26, 2019 - 09:47

Stranice