25 Juni

Konkurs za izbor Dekana Pravnog fakulteta - Četvrtak, Juni 25, 2020 - 09:55

24 Juni

Master Thesis Defense - Mr. Hamza Smajić - Srijeda, Juni 24, 2020 - 16:07
Master Project Defense - Ms. Adla Rašidović - Srijeda, Juni 24, 2020 - 15:30
Master Project Defense - Ms. Ema Nurković - Srijeda, Juni 24, 2020 - 15:28
Master Project Defense - Ms. Sara Čorbo - Srijeda, Juni 24, 2020 - 15:25

17 Juni

Spring 2020 Make-up Exam Schedule - Srijeda, Juni 17, 2020 - 17:32

16 Juni

Academic Calendar for 2020-2021 - Utorak, Juni 16, 2020 - 10:30
KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja - Utorak, Juni 16, 2020 - 09:37

11 Juni

03 Juni

Payment Info - Srijeda, Juni 3, 2020 - 16:53
Final Exam Schedule for Graduate Studies - Srijeda, Juni 3, 2020 - 13:47