Preliminarni ispit & Završni ispit iz engleskog jezika

Date:

Tuesday, September 8, 2015 - 10:17

Preliminarni ispit iz engleskog jezika

Datum: 14. 09. 2015.
Vrijeme: 10:00
Mjesto: IUS kampus, zgrada B, učionice Škole engleskog jezika (B.12, 13, 14, 3, 26, 25)

Završni ispit iz engleskog jezika

Datum: 16-17. 09. 2015.
Vrijeme: 09:00 (oba dana)
Mjesto: IUS kampus, zgrada B, učionice Škole engleskog jezika (B.12, 13, 14, 3, 26, 25)

 

Obavezno ponijeti identifikacioni dokument sa slikom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) i pribor za pisanje.

 

ELS administracija

8/9/15

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe